topsstopssstoptop copytop copystops

Ciśnieniowo

Hamulec luzowany ciśnieniowo łączy wirujące części maszyny z częściami nieruchomymi w taki sposób, że uniemożliwia ruch obrotowy układu napędowego – włączenie ciśnienia sterującego umożliwia ruch obrotowy.

1

cylinder

6

piasta

10

kołek ustalający

14

korek z uszczelką

2

zabierak

7

płytka cierna wewnętrzna

11

śruba mocująca

15

zaślepka z uszczelką

3

tłok

8

płytka cierna zewnętrzna

12

śruba montażowa

16

uszczelnienie

4

tarcza

9

sprężyna

13

śruba montażowa

17

uszczelnienie

5

pokrywa

 

 

 

 

 

 

Hamulec jest mocowany do nieruchomych części maszyny śrubami mocującymi (poz.11).
Zespół sprężyn (poz.9) ściska pakiet płytek ciernych (poz.7 i 8) pomiędzy tłokiem (poz.3), a tarczą (poz.4) – wynikający stąd moment tarcia uniemożliwia obrót piasty (poz.6).
Wtłoczenie medium - poprzez otwór oznaczony literą Z – do przestrzeni roboczej cylindra (poz.1) powoduje przesunięcie tłoka w stronę pokrywy (poz.5) - płytki cierne odsuwają się od siebie umożliwiając obrót piasty.
Spadek ciśnienia - wywołany wyłączeniem zasilania lub awarią - powoduje ściśnięcie pakietu płytek ciernych i w konsekwencji automatyczne zablokowanie obrotu piasty.


Uwaga:

  • na życzenie hamulce wyposażane są we wskaźnik zużycia płytek ciernych;
  • hamulce mogą być sterowane olejem hydraulicznym, uzdatnionym powietrzem lub emulsją wody i oleju;
  • występowanie ciśnienia w przestrzeni, w której znajdują się płytki cierne, zmniejsza moment hamowania - gromadzące się w tej przestrzeni medium można usuwać poprzez otwór z zaślepką (poz.14);
  • awaryjne luzowanie hamulca:
    • wtłoczenie medium, przy pomocy ręcznej pompki, do cylindra poprzez otwór oznaczony literą Z
    • przesunięcie tłoka (poz.3) w stronę pokrywy (poz.5) przy pomocy śrub wkręcanych w otwory gwintowe ukryte pod zaślepkami (poz.15);
  • kołek ustalający (poz.10) zabezpiecza tłok (poz.3) przed obrotem względem pokrywy (poz.5);
  • śruby montażowe (poz.12 i 13) zabezpieczają przed przypadkowym rozłączeniem elementów hamulca podczas transportu i montażu - moment hamowania przenoszą śruby mocujące (poz.11).
Swiss replica watches watches replica