Sprzęgło elastyczne VIVA

Opis techniczny

Elementem decydującym o własnościach sprzęgła „Viva” jest dwudzielna wkładka elastyczna – stalowe półpierścienie połączone odpowiednio ukształtowanym elastomerem. Dwudzielność wkładki umożliwia jej montaż i wymianę bez odsuwania łączonych urządzeń. Prosta budowa elementów przyłączeniowych ułatwia ich osiowanie. Połówki wkładki są mocowane specjalnymi śrubami.

Elastomer wkładki jest podatny na odkształcenia i ma dobre własności tłumiące – amortyzuje drgania skrętne, kompensuje odchyłki ustawienia łączonych urządzeń oraz przeciwdziała przenoszeniu się drgań między elementami układu napędowego.

Elastyczną część wkładki wykonano z elastomeru skomponowanego na bazie poliuretanu. Może pracować w temperaturze od -40 do +93°, jest izolatorem cieplnym i elektrycznym, wykazuje wysoką odporność chemiczną – kwasy, zasady, gorące pary technologiczne, oleje, benzyna itp.

Metalowe części sprzęgła są wykonywane, stosownie do potrzeb, ze stali węglowej lub nierdzewnej.

Trzy odmiany wkładek elastycznych – krótka (851), średnia (852) i długa (853) – pozwalają na elastyczne dopasowanie długości sprzęgła do odległości między łączonymi urządzeniami.

Sprzęgła „Viva” przeznaczone do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem dostarczane są z dokumentacją ATEX (ATmosphere EXplosibles) i spełniają wymogi EC94/9/EC, grupa II, kategoria 2G, klasa temperatur T5.

Sprzęgło „Viva” zwiększa trwałość elementów oraz obniża głośność pracy układu napędowego.

Rozwiązania konstrukcyjne

Sprzęgło wysokoelastyczne łączy wirujące części maszyn w taki sposób, że amortyzuje drgania
skrętne, kompensuje odchyłki ustawienia łączonych urządzeń oraz przeciwdziała przenoszeniu się drgań
między elementami układu napędowego.

Wersja elementarna (wkładka – 851)
Sprzęgło, prostej konstrukcji, łączące czopy
dwóch wałów z możliwością połączenia wałów położonych w niewielkiej odległości od siebie, średnice otworów, długości piast oraz długość całkowita sprzęgła może być produkowana w zależności od potrzeb.

Piasty sprzęgła z zabezpieczeniem awaryjnym
Sprzęgło wyposażone w zabezpieczenie awaryjne – zapewnia
przeniesienie momentu w przypadku uszkodzenia wkładki
elastycznej.

Współpracujące z bębnem hamulcowym
W dużym stopniu kompensuje odchyłki ustawienia współpracujących urządzeń

Wykonanie z bezpiecznikiem ścinowym
Sprzęgło z jednym lub kilkoma bezpiecznikami ścinowymi, najczęściej stosowane do zabezpieczenia układów napędowych przed skutkami nadmiernego wzrostu momentu na urządzeniach.

Połączenie ze sprzęgłem jednokierunkowym
Sprzęgło z wkładka 851 zapewnia większą elastyczność napędu
dobrze wpływa na zwiększenie żywotności łożysk.

Wersja dłuższa (wkładka – 852)
Konstrukcja przeznaczona do łączenia wałów położonych w większej odległości od siebie. Otwory, długości piast oraz długość całkowita sprzęgła uzależniona od potrzeb zamawiającego.

Najdłuższe wykonanie (wkładka – 853)
Stosowane w miejscach, gdzie występuje potrzeba przeniesienia momentu na znacznie oddalonych od siebie urządzeniach.

Dane katalogowe

Po wpisaniu wymaganych wartości, naciśnij przycisk “Policz”. System wyświetli wynik w polu “Moment obrotowy”. Na tej podstawie dokonaj smodzielnie wstępnego wyboru wkładki z tabeli.

Parametry sprzęgła:

wielkość TKN [Nm] nMAX [min-1] KR [mm] KW [°]
110 62 5 400 1,6 4,0
125 105 5 400 1,6 4,0
130 164 5 100 1,6 3,9
150 250 4 800 1,6 3,7
170 308 4 800 1,6 4,0
190 412 4 600 2,4 3,0
215 662 4 300 2,4 3,0
245 938 4 100 2,4 3,0
290 1 271 3 900 2,4 3,0
365 3 200 3 600 3,2 2,0
425 5 580 2 000 3,2 2,0
460 6 270 2 000 3,2 1,8

gdzie:

TKN – moment nominalny
nMAX – obroty maksymalne
KR – maksymalna niewspółosiowość współpracujących urządzeń
KW – maksymalny kąt skoszenia osi łączonych urządzeń

 

Wymiary:

wielkość A [mm] L851 [mm] L852 [mm] L853 [mm] dMAX [mm]
110 110 97 182 38
125 120 98 191 48
130 129 97 182 55
150 150 111 235 307 65
170 168 111 235 65
190 190 116 235 75
215 213 134 251 80
245 245 137 259 95
290 290 153 315 110
365 365 200 319 369 127
425 425 247 319 369 155
460 460 267 319 369 165

Moc silnika: KW
Obroty sprzegla: min-1
Moment obrotowy: Nm

Na podstawie przekazanych informacji możemy wykonać bezpłatnie indywidualny rysunek złożeniowy. Zachęcamy więc do wypełnienia i wysłania druku zapytania ofertowego.

ZAPYTANIE OFEROWE – JĘZYK POLSKI

ZAPYTANIE OFEROWE – JĘZYK ANGIELSKI