Sprzęgło elastyczne ZERKO

Opis techniczny

Elementem decydującym o własnościach sprzęgła „Zerko” jest wkładka elastyczna – dwie stalowe tarcze połączone odpowiednio ukształtowanym elastomerem.

Elastomer wkładki jest podatny na odkształcenia i ma dobre własności tłumiące – amortyzuje drgania skrętne, kompensuje odchyłki ustawienia łączonych urządzeń oraz przeciwdziała przenoszeniu się drgań między elementami układu napędowego.

Elastyczną część wkładki wykonano z elastomeru skomponowanego na bazie gumy. Może pracować w temperaturze od -40 do +90°, wykazuje dużą odporność chemiczną (kwasy, zasady, gorące pary technologiczne itp.) – jedynie ciągły i bezpośredni kontakt z benzyną lub olejem może wpłynąć ujemnie na jego trwałość. Mała podatność na elektryzowanie i gromadzenie ładunków elektrostatycznych oraz trudnopalność pozwalają na pracę w warunkach dołowych kopalń węgla kamiennego o stopniu niebezpieczeństwa wybuchu metanu „b” i „c” (orzeczenie Wyższego Urzędu Górniczego nr AT-87/92).

Metalowe części sprzęgła są wykonywane, stosownie do potrzeb, ze stali węglowej lub nierdzewnej.

Trzy podstawowe odmiany sprzęgieł:

  • jednowkładkowe,
  • jednowkładkowe ze wspomaganiem tłumienia,
  • dwuwkładkowe

Rozwiązania konstrukcyjne

Sprzęgło wysokoelastyczne łączy wirujące części maszyn w taki sposób, że amortyzuje drgania skrętne, kompensuje odchyłki ustawienia łączonych urządzeń oraz przeciwdziała przenoszeniu się drgań między elementami układu napędowego.

Dane katalogowe

Po wpisaniu wymaganych wartości, naciśnij przycisk „Policz”. System wyświetli wynik w polu „Moment obrotowy”. Na tej podstawie dokonaj smodzielnie wstępnego wyboru wkładki z tabeli.

Parametry – sprzęgła jednowkładkowe

wielkość TKN [Nm] TK MAX [Nm] CT [Nm/rad] nMAX [min-1] KR [mm] KA [mm] KW [°]
051 140 420 1 330 9 800 1,0 0,9 1
101 210 630 2 010 8 700 1,2 1,0 1
201 360 1 080 3 430 7 300 1,4 1,4 1
301 590 1 770 5 640 6 000 1,6 1,7 1
401 1 000 3 000 9 550 5 100 1,8 2,0 1
451 1 320 3 960 12 600 4 700 2,0 2,1 1
501 1 720 5 160 16 400 4 200 2,2 2,3 1
551 2 370 7 110 22 650 3 700 2,4 2,8 1
601 3 470 10 410 33 150 3 300 2,7 3,1 1
651 5 020 15 060 47 950 2 900 3,0 3,5 1
701 7 160 21 480 68 400 2 600 3,5 3,9 1

gdzie:

TKN – moment nominalny
nMAX – obroty maksymalne
KR – maksymalna niewspółosiowość współpracujących urządzeń
KW – maksymalny kąt skoszenia osi łączonych urządzeń

 

Wymiary:

wielkość A [mm] dMAX [mm]
051 166 38
101 186 46
201 226 56
301 266 74
401 316 88
451 340 88
501 380 114
551 424 126
601 476 142
651 534 165
701 594 185

Parametry – sprzęgła jednowkładkowe ze wspomaganiem tłumienia

wielkość TKN [Nm] TK MAX [Nm] CT [Nm/rad] nMAX [min-1] KR [mm] KA [mm] KW [°]
051 200 600 1 400 9 800 1,0
101 300 900 2 000 8 700 1,2
201 510 1 530 3 600 7 300 1,4
301 840 2 520 6 000 6 000 1,6
401 1 400 4 200 9 800 5 100 1,8
451 1 890 5 670 13 300 4 700 2,0
501 2 440 7 320 17 100 4 200 2,2
551 3 360 10 080 23 600 3 700 2,4
601 4 950 14 850 34 700 3 300 2,7
651 7 100 21 300 50 000 2 900 3,0
701 10 200 30 600 71 500 2 600 3,5

gdzie:

TKN – moment nominalny
nMAX – obroty maksymalne
KR – maksymalna niewspółosiowość współpracujących urządzeń
KW – maksymalny kąt skoszenia osi łączonych urządzeń

 

Wymiary:

wielkość A [mm] dMAX [mm]
051 166 38
101 186 46
201 226 56
301 266 74
401 316 88
451 340 88
501 380 114
551 424 126
601 476 142
651 534 165
701 594 185

Parametry – sprzęgła dwuwkładkowe

wielkość TKN [Nm] TK MAX [Nm] CT [Nm/rad] nMAX [min-1] KR [mm] KA [mm] KW [°]
052 400 1 200 2 800 9 800 1,0 0,9 1
102 600 1 800 4 000 8 700 1,2 1,0 1
202 1 020 3 060 7 200 7 300 1,4 1,4 1
302 1 680 5 040 12 000 6 000 1,6 1,7 1
402 2 800 8 400 19 600 5 100 1,8 2,0 1
452 3 780 11 340 26 600 4 700 2,0 2,1 1
502 4 880 14 640 34 200 4 200 2,2 2,3 1
552 6 720 20 160 47 200 3 700 2,4 2,8 1
602 9 900 29 700 69 400 3 300 2,7 3,1 1
652 14 200 42 600 100 000 2 900 3,0 3,5 1
702 20 400 61 200 143 000 2 600 3,5 3,9 1

gdzie:

TKN – moment nominalny
nMAX – obroty maksymalne
KR – maksymalna niewspółosiowość współpracujących urządzeń
KW – maksymalny kąt skoszenia osi łączonych urządzeń

 

Wymiary:

wielkość A [mm] dMAX [mm]
051 166 38
101 186 46
201 226 56
301 266 74
401 316 88
451 340 88
501 380 114
551 424 126
601 476 142
651 534 165
701 594 185

Moc silnika: KW
Obroty sprzegla: min-1
Moment obrotowy: Nm