Szybkozłącza

Opis techniczny

Powierzchnie czołowe kołnierza wału kardana (1) oraz piasty (2) zazębiają się ze sobą. W tym położeniu utrzymuje je obejma (3). Obejma jest wyposażona w przegub (4). Zamknięcie obejmy jest realizowane za pomocą śruby (5).

Rozwiązania konstrukcyjne