Wał przegubowy z kompensacją długości

Opis techniczny

Wał przegubowy z kompensacją długości – dwa przeguby krzyżakowe (kardana) połączone wałem pośrednim przesuwnym:

 • służy do łączenia wirujących wałów urządzeń, których osie przecinają się pod kątem lub są równoległe;
 • kompensuje zmiany położenia łączonych urządzeń;
 • tworzy układ równobieżny – prędkości obrotowe wału czynnego i wału biernego są sobie równe (wał pośredni obraca się ze zmienną prędkością).

Warunki równobieżnej pracy wału:

 • kąt β1 (między osią wału czynnego, a osią wału pośredniego) równy kątowi β2 (między osią wału pośredniego, a osią wału biernego);
 • widełki na końcach wału pośredniego położone w jednej płaszczyźnie;
 • osie wszystkich wałów – czynnego, pośredniego i biernego – położone w jednej płaszczyźnie.

Ustalanie nominalnej długości wału:

L = Lz + (0,5 × La)

gdzie: L – długość wału w pozycji pracy, Lz – długość wału w stanie ściśniętym, La – wielkość kompensacji.

Cechy:

 • Moment nominalny do 270 000 Nm
 • Kompensacja do 800 mm
 • Kąt skoszenia osi w przegubie do 35°
 • Długość dostosowana do potrzeb użytkownika
 • Szeroki asortyment końcówek:
  • kołnierze wg DIN, SAE, KV-70
  • kołnierze z wpustem, z dodatkowymi otworami pod kołki, inne nietypowe
  • piasty z otworem walcowym i rowkiem pod wpust pryzmatyczny
  • szybkozłącza

Rozwiązania konstrukcyjne