topssstopstopsstop copystoptop copy

Omega

Elementem decydującym o własnościach sprzęgła „Omega” jest dwudzielna wkładka elastyczna – stalowe półpierścienie połączone odpowiednio ukształtowanym elastomerem. Dwudzielność wkładki umożliwia jej montaż i wymianę bez odsuwania łączonych urządzeń. Prosta budowa elementów przyłączeniowych ułatwia ich osiowanie. Połówki wkładki są mocowane specjalnymi śrubami.

Elastomer wkładki jest podatny na odkształcenia i ma dobre własności tłumiące – amortyzuje drgania skrętne, kompensuje odchyłki ustawienia łączonych urządzeń oraz przeciwdziała przenoszeniu się drgań między elementami układu napędowego.

Elastyczną część wkładki wykonano z elastomeru skomponowanego na bazie poliuretanu. Może pracować w temperaturze od -40 do +93°, jest izolatorem cieplnym i elektrycznym, wykazuje wysoką odporność chemiczną - kwasy, zasady, gorące pary technologiczne, oleje, benzyna itp.

Metalowe części sprzęgła są wykonywane, stosownie do potrzeb, ze stali węglowej lub nierdzewnej.

Dwie odmiany wkładek elastycznych - długa (370) i krótka (371) – pozwalają na elastyczne dopasowanie długości sprzęgła do odległości między łączonymi urządzeniami.

Sprzęgła „Omega” przeznaczone do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem dostarczane są z dokumentacją ATEX (ATmosphere EXplosibles) i spełniają wymogi EC94/9/EC, grupa II, kategoria 2G, klasa temperatur T5.

Sprzęgło „Omega” zwiększa trwałość elementów oraz obniża głośność pracy układu napędowego.

Swiss replica watches watches replica