SYSTEMY NAPINAJĄCE​

Ideą tego systemu jest zastąpienie jednego dużego momentu, potrzebnego do naprężenia klasycznego połączenia gwintowego, wieloma małymi momentami.

W tym celu w korpusie nakrętki, lub łbie śruby, wykonuje się „wianuszek” otworów gwintowych o średnicy wielokrotnie mniejszej od średnicy gwintu głównego. Napinanie połączenia realizowane jest poprzez dokręcanie osadzonych w tych otworach śrub roboczych. Śruby te mają średnice od M6 do M20, a więc można je z łatwością dokręcić ręcznym kluczem dynamometrycznym.

Siły wywołane dokręcaniem śrub roboczych sumują się wywołując w rdzeniu śruby takie samo naprężenie, jakie powstałoby przy prawidłowym dokręceniu gwintu głównego w klasycznym połączeniu.

Ta prosta idea została wsparta próbami wytrzymałościowymi i funkcjonalnymi, doborem odpowiednich materiałów oraz środków smarnych – w efekcie otrzymano całą gamę elementów złącznych zapewniających odpowiednią wytrzymałość i trwałość. 

Korzyści płynące z zastosowania elementów systemu napinaczy nie ograniczają się jedynie do wielokrotnego zmniejszenia momentów potrzebnych do wywołania pożądanych naprężeń – najistotniejsze z nich to:
  • brak względnego obrotu śruby i nakrętki podczas napinania połączenia gwintowego, a co za tym idzie brak zniszczeń spowodowanych tarciem gwintów śruby i nakrętki;
  • stabilność naprężenia śruby głównej – relaksacja naprężeń jest kompensowana przez sprężystość elementów systemu, a szczególnie przez rozprężanie się śrub roboczych;
  • równomierne obciążenie wszystkich nitek nakrętki – pod wpływem rosnącego obciążenia nakrętki systemu odkształcają się w taki sposób, że wszystkie nitki gwintu głównego są obciążone niemal jednakowo – w połączeniu klasycznym obciążenie to nie jest równomierne i występuje niebezpieczeństwo trwałego odkształcenia najbardziej obciążonych nitek;
  • wydatne zmniejszenie pracochłonności montażu – dokręcenie kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu śrub roboczych ręcznym kluczem dynamometrycznym trwa nieporównanie krócej niż napinanie gwintu głównego metodami klasycznymi – często przy użyciu ciężkich i nieporęcznych urządzeń;
  • pewność demontażu – połączenia systemu NTB zawsze się da zdemontować w taki sposób, że ani elementy wchodzące w skład połączenia, ani elementy z nimi współpracujące nie ulegną uszkodzeniu – nawet po wieloletniej eksploatacji;
  • bardzo wysoka precyzja wywołania określonych naprężeń w połączeniu – dokładna kontrola momentu dokręcania śrub roboczych, małe straty na skutek tarcia;
  • dopuszczalna odchyłka prostopadłości osi śruby do powierzchni oporowej to 2° – kompensowana niejednakowym wysunięciem śrub roboczych;

Galeria

Więcej danych oraz przykłady rozwiązań w karcie katalogowej.