Producent sprzęgieł, wałów przegubowych i hamulców

Typu OMEGA

Elementem decydującym o własnościach sprzęgła „Omega” jest dwudzielna wkładka elastyczna – stalowe półpierścienie połączone odpowiednio ukształtowanym elastomerem. Dwudzielność wkładki umożliwia…
WIĘCEJ
 

Typu VIVA

Najważniejszym elementem decydującym o własnościach sprzęgła „Viva” jest dwudzielna wkładka elastyczna – stalowe półpierścienie połączone odpowiednio ukształtowanym elastomerem. Dwudzielność wkładki umożliwia…
WIĘCEJ
 

Profesjonalne rozwiązania dla przemysłu

Nie ma maszyn bezawaryjnych!

Awaria maszyny w zakładzie przemysłowym prowadzi do różnorodnych skutków ekonomicznych. Zawsze jest to koszt części zmiennych oraz koszt robocizny związanej z naprawą, a każda godzina przestoju urządzenia to realne straty.

W zakładzie o niskim stopniu zautomatyzowania procesu technologicznego awaria pojedynczego urządzenia nie zatrzymuje całego cyklu produkcyjnego, ale go zakłóca oraz powoduje konieczność przesunięcia pracowników do innych zadań.

W zakładzie o wysokim stopniu zautomatyzowania procesu technologicznego awaria może całkowicie zatrzymać cały proces produkcji lub wyłączyć z niego dużą część zakładu. W konsekwencji może to generować dodatkowe straty – np. kary za niedotrzymanie terminów.

W zakładach takich jak elektrownie, elektrociepłownie, gazownie czy wodociągi awaria powoduje przerwy w dostawie mediów dla mieszkańców.

Awarii nie da się wyeliminować – każde urządzenie, prędzej czy później, się zepsuje. Przyczyną awarii może być naturalne zużycie elementów układu napędowego, błędy wykonawcze lub montażowe, błędy eksploatacyjne.

Żywotność komponentów wchodzących w skład maszyny zależy od liczby przepracowanych godzin, rytmu uruchomień i wyłączeń oraz sytuacji wyjątkowych, podczas których zostają przekroczone znamionowe parametry pracy urządzenia.

Awarie w układach napędowych

W układach napędowych podzespołami szczególnie narażonymi na uszkodzenia są sprzęgła i hamulce.

Od 1983 roku ZEKOPOL oferuje sprzęgła elastyczne, wysokoelastyczne, samonastawne, przeciążeniowe, sprzęgła i hamulce jednokierunkowe (Freewheels, Backstops), sprzęgła i hamulce sterowne (mechanicznie, elektrycznie i ciśnieniowo), wały przegubowe (z i bez kompensacji długości, przeguby kardana,krzyżaki).

W miarę możliwości dostosowujemy wymiary i konstrukcję oferowanych przez nas wyrobów do indywidualnych cech układu napędowego oraz potrzeb użytkownika. Właściwie dobrane i skonstruowane sprzęgła podatne (elastyczne, wysokoelastyczne) łagodzą przebieg zmian momentu, tłumią drgania, kompensują niedokładności ustawienia współpracujących urządzeń, obniżają hałaśliwość i zwiększają żywotność elementów układu napędowego. Szczególnie widoczny jest korzystny wpływ sprzęgieł elastycznych na trwałość łożysk, przekładni zębatych, wałów przegubowych (wałów Cardana) i wałów korbowych.

System nakrętek i śrub napinających

Ważnym elementem wpływającym na żywotność wielu urządzeń jest pewność dokręcenia połączeń gwintowych (śruby, nakrętki).

Wiadomo jak trudno jest prawidłowo dokręcić śruby lub nakrętki o większych średnicach. Kłopoty zaczynają się już powyżej gwintów o wymiarze M24. Do wywarcia odpowiedniego momentu nie wystarczą ręczne narzędzia. Mechaniczne i hydrauliczne multiplikatory są drogie i wymagają znacznej przestrzeni manipulacyjnej.

Skutecznym lekarstwem na te kłopoty są produkowane przez ZERKOPOL nakrętki i śruby napinające. Ideą tego rozwiązanie jest podzielenie momentu, potrzebnego do naprężenia klasycznego połączenia gwintowego, na wiele małych momentów.

Odpowiednie naprężenie w rdzeniu śruby jest wywoływane poprzez dokręcanie wianuszka „śrub roboczych” umieszczonych w nagwintowanych otworach na obwodzie łba śruby lub nakrętki. Wywołane przez „śruby robocze” naprężenia cząstkowe sumują się na takie samo naprężenie, jakie by powstało na skutek rzetelnego dokręcenia gwintu głównego.

Ta prosta idea została wsparta próbami wytrzymałościowymi i funkcjonalnymi, których efektem jest wyrafinowane ukształtowanie elementów wchodzących w skład systemu, odpowiedni dobór materiałów oraz opracowanie odpowiednich smarów.

System nakrętek i śrub napinających pozwala na precyzyjne, stosowne do potrzeb, napięcie połączeń gwintowych przy pomocy ręcznych kluczy dynamometrycznych – niezależnie od średnicy gwintu.